top of page

36. פאנל הרצאות. שבת אחה"צ

פותחים דלת דיגיטלית

 

בהנחיית: דפנה עינת-ליבר

מעורבות הולכת וגדלה של העולם הדיגיטלי בחיי היומיום מחלחלת גם לטיפול באומנויות השונות. העולם הדיגיטלי נוכח וזמין לנו, דלתנו פתוחה אל ההתקדמות הטכנולוגית, אך דלתות הקליניקה מתלבטות, הדיגיטלי נוכח בהן ובו זמנית מייצג אזור ביניים דיאלקטי ומורכב, שמאיים לעיתים על הגבולות המוכרים. את ׳פתיחת הדלת הדיגיטלית׳ יש ללוות בחשיבה רפלקטיבית ובחינה כנה ביחס  לשילוב כלים טכנולוגים ודיגיטלים בזירה הטיפולית, זו חשובה לצורך עיגון תאורטי ויישומי של המטפל בהבעה ויצירה. מפגש עם מטופלים שנולדו לתוך הויה טכנולוגית ומביאים אותה כ״שפת אם״ אל חדר הטיפול, עם המוזיקה, הסרטונים, הרשתות החברתיות והיצירות הדיגיטליות מאתגרים את הידע המקצועי, וכן את העמדות המודעות והלא מודעות של  המטפלים בהבעה ויצירה, את יחסם לטכנולוגיה והנכונות לשילובה בשפת האמנות ובשפה הטיפולית.

הרצאה זו תסקור את ההתפתחויות הטכנולוגיות ושילובן בקליניקה, ותציע ארגז כלים ראשוני המשלב אפליקציות וכלים דיגיטלים יומיומיים יחד עם עוצמת הטיפול באומנויות השונות תוך אינטגרציה עם המציאות הדיגיטלית היומיומית.

 

מילות מפתח: עולם דיגיטלי, טיפול באמנות,קליניקה דיגיטלית, טכנולוגיה וטיפול.

 

כמה מילים עליי: בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני בפסיכודרמה מאוניברסיטת לסלי, בוגרת לימודי פסיכותרפיה, בעלת קליניקה פרטית לעבודה עם מתבגרים ומבוגרים מזה 15 שנה. מרצה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות במסלולי התואר השני למטפלים בהבעה ויצירה, בעלת חברה לייעוץ ארגוני ״upsale" משנת 2007 המלווה ארגונים והנהלות בתחומי השינוי וההתמודדות עם המשאב האנושי ופיתוחו. חוקרת וכותבת את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת בר אילן בחוג לפסיכואנליזה ופרשנות  ״הקליניקה בעידן הדיגיטלי- הדיאלקטיקה של טכנולוגיה טיפולית או טיפול טכנולוגי, בחינה מחודשת של הגדרות הטיפול, היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים״.

מייל: daphna@upsale.co.il   נייד- 0544333178

bottom of page